Minggu, 20 September 2020

APLIKASI PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH (PKKS)TERBARU

 PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH (PKKS)

Berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 BAB VI TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH Pasal 15 (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan

Jadi Kepala Sekolah sejak ditetapkan Permendikbud tersebut tidak mempunyai kewajiban mengajar, tetapi boleh mengajar jika ada guru berhalangan atau kekurangan guru di lembaganya.

Sedangkan pada BAB IX PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH Pasal 18 (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. -17- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut: a. hasil pelaksanaan tugas manajerial; b. hasil pengembangan kewirausahaan; c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Sehubungan dengan hal tersebut selaku kepala sekolah harus selalu siap dengan bukti fisik untuk penilaian. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kriteria penilaian dapat diliat pada Aplikasi PKKS

Untuk tutorial pengoperasian aplikasi tersebut dapat di akses melalui https://www.youtube.com/watch?v=l-Quir4SI9Y&t=2s

Jangan lupa subscribe, like ,and comment

Selamat Berkarya

20 komentar:

  1. KS hebat. Izin sedot aplikasinya. Terima kasih.

    BalasHapus
  2. Tolong teman- teman kepsek di upload akplikasi penilaian PKKSNYA

    BalasHapus
  3. Ijin serap nggih .... Matursuwun

    BalasHapus